De landbouwschool

Eerste landbouwschool in Nederland

De kolonie Wateren ligt in het werkgebied van de Maatschappij van Weldadigheid. In deze kolonie werd een modellandbouwschool gesticht, die in 1823 gereed kwam. Een zekere Mulder, leerling van de Nederlandse professor Van Zwinderen, werd aangesteld deze school te besturen in de geest van Wehrll, een vooruitstrevend onderwijzer aan het landbouwkundig instituut Fellenberg te Hofwyl in Zwiterzerland.

De school, “Landbouwinstituut Wateren” genaamd, was een kostschool met 100 ha land als proefveld. De Maatschappij leidde onder meer haar kader op, dat armen uit de steden in de ‘Koloniën van Weldadigheid’ moest omscholen tot kleine boeren.

In 1859 is de school opgeheven en verkocht aan De Ruyter de Wildt, een nazaat van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. In 1879 kwam het in handen van de katholiek Lodewijk Guillaume Verwer. Uit Brabant liet hij tabaksplanters met hun gezinnen overkomen. Aan de weg naar Elsloo richtte hij een tabaksfabriekje in. In 1887 verscheen op Verwers initiatief een van de eerste stoomzuivelfabrieken.

De voormalige landbouwschool kwam later in gebruik als gasthuis. Nu bestaat het uit vier bejaardenwoningen, naast de katholieke kerk.

Comments are closed