Naobuur

Nieuw, voor iedereen

NAOBUUR

Het Informatie- en Contactcentrum Zorg en Welzijn voor de regio (gehuisvest in de Bibliotheek) Lesturgeonplein 6, 8381 BX Vledder

telefoon: 0521-769048 (tijdens openingsuren)

e-mail: info@naobuur.nl

website: www.naobuur.nl

VOOR WIE IS NAOBUUR

Voor iedereen, jong of oud, inwoner van Vledder, Vledderveen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Nijensleek, Doldersum, Zorgvlied/Wateren/Oude Willem.

WAARVOOR KAN IK BIJ NAOBUUR TERECHT

Ongedwongen contact met dorps- of streekgenoten onder het genot van een kopje koffie of thee. Informatie over alles wat met zorg en welzijn te maken heeft, van de WMO, de zorgverzekering, de thuiszorgorganisaties en alle regels van de overheid (rijk, gemeente) die daar bij horen.

* Opknappen van een eenvoudig klusje in of om het huis

* Hulp voor mantelzorgers

* Burenhulp door middel van vraag en aanbod, zoals vervoersproblemen

* Hulp bij het invullen van formulieren

* Vraagbaak voor jongeren

* Enz. enz.

DOOR WIE WORD IK TE WOORD GESTAAN

* In eerste instantie door (getrainde) vrijwilligers

* Vrijwilligersorganisaties waarmee een relatie bestaat

* Professionele organisaties zoals bijvoorbeeld “Welzijn MensenWerk”

* Wijkverpleegkundige (sinds 1 januari een nieuwe rol in de wereld van de Zorg)

WAT WIL NAOBUUR

* Ondersteuning bieden daar waar nodig

* Mensen en organisaties dichter bij elkaar brengen

* Vraagbaak zijn voor jong en oud

* Broedplaats zijn voor nieuwe initiatieven (heeft u een goed idee vertel het ons!)

WAAROM NAOBUUR

Het is goed wonen en leven in onze regio, maar de samenhang tussen zorg en welzijn moet beter georganiseerd worden. Dit wordt de komende jaren steeds belangrijker:

* door een terugtredende overheid: “burger, u moet het in uw omgeving meer zelf gaan doen”

* door een zuiniger overheid: “burger, u zult zelf meer moeten gaan betalen voor zorg en welzijn”

Het gevolg is dat de individuele burger en de vrijwilligersorganisaties meer verantwoordelijkheid moeten nemen.

HOE IS NAOBUUR TOT STAND GEKOMEN

Het plan voor dit unieke project is bedacht door Dorpsbelang Vledder en wordt ondersteund door vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Ook de dorpsgemeenschappen van de omliggende kernen zijn hier bij betrokken. We hebben een startsubsidie gekregen van de provincie Drenthe, RABO Zuidwest Drenthe en de gemeente Westerveld.

NIEUWSGIERIG?

NAOBUUR wordt 7 april om 17.00 uur geopend. Vanaf woensdag 8 april is NAOBUUR geopend voor publiek. U bent u van harte welkom tijdens de openingsuren.

Kom gerust eens een kijkje nemen.

Heeft u vervoersproblemen, NAOBUUR zoekt een oplossing.

U kunt natuurlijk ook mailen of bellen.

OPENINGSTIJDEN NAOBUUR

Maandag ochtend 10.00 – 12.00 uur

Dinsdag avond 19.00 – 21.00 uur

Woensdag middag 14.00 – 16.00 uur

Donderdag ochtend 10.00 – 12.00 uur

Vrijdag ochtend 10.00 – 12.00 uur