Plaatselijk Belang Z-W-OW

De Vereniging voor Plaatselijk Belang Zorgvlied – Wateren – Oude Willem (PB ZWO) stelt zich ten doel het behartigen van de leefbaarheid van ZWO en van de belangen van haar bewoners, in de ruimste zin. Onder meer door contacten met de gemeente en relevante (overheids) instanties en door het bevorderen van de sociale en culturele contacten tussen de leden. De vereniging is ingeschreven bij de KvK. Leden zijn de bewoners van ZWO en het bestuur wordt uit de leden gekozen door de leden. Verdere informatie bij de genoemde contactpersoon.

Reacties zijn gesloten.